Paviršiaus aktyvavimas

Corona sistemą dažniausiai sudaro vienas ar daugiau aukštos įtampos elektrodų išdėstyti nuo 1 iki 3 mm atstumu nuo įžeminto veleno. Jei į elektrodus paduodama aukšta įtampa įvyksta vainikinis išlydis tarpe tarp elektrodų ir veleno, susiformuoja plazma. Elektrodai ir/arba velenas yra padengiami elektrai nelaidžia medžiaga (keramika, kvarcu ar silikonu). Jei plastiko plėvelė praeina virš veleno pro iškrovos tarpą plėvelės paviršius oksiduojamas.  Oksidacijai naudojamas aplinkos deguonis. Oksidacijos reakcijos pasekoje, poliarinės grupės, mturinčios deguonies, patenka į plastiko paviršių, ko pasekoje pagerėja paviršiaus drėkinamumas ir daugelių atveju pagerėja sukibimas su plastiko paviršiumi.

Paviršių apdorojimas vainikiniu išlydžiu

Aprašymas